Paspoort Bijgewerkt: 09-04-2014

Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar geldt in Nederland de legitimatieplicht. Om naar het buitenland te reizen, hebt u een geldig legitimatiebewijs nodig. Een paspoort is over de hele wereld als reisdocument geldig.

Uitleg

Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een paspoort. Vanaf maart 2014 zijn paspoorten voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar blijven de documenten 5 jaar geldig. 

Kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar is hiervoor toestemming nodig van de gezaghouders, zie formulier toestemming reisdocument. De kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag en ook een pasfoto overleggen.

U vindt het formulier toestemming reisdocument in het midden aan de rechterkant, onder aanvraagformulier.

Vermissing vanaf 1-12-2013

Niet langer naar politie bij verlies of diefstal van paspoort.

Inwoners van de gemeente  Maasdonk hoeven voor een verloren of gestolen paspoort voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. Vanaf 1 december 2013 kunt u daarvoor bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. Inwoners van de gemeente Maasdonk kunnen dan ook in een moeite door een nieuw paspoort aanvragen.

De gemeente neemt de melding en de aanvraag - zelfs als er sprake is van een misdrijf - direct in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het van groot belang aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen

Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.

Diverse reis-/identiteitsdocumenten: 

 • Het nationaal paspoort: voor legitimatie en reizen in de gehele wereld. 
 • De Nederlandse identiteitskaart: voor legitimatie en het reizen binnen Europa. De Nederlandse identiteitskaart is geldig in de meeste Europese landen.
 • Het zakenpaspoort: is een nationaal paspoort maar heeft meer pagina's (64 in plaats van 32) voor buitenlandse douane stempels. Burgers die veel reizen en daardoor ook veel stempels krijgen bij binnenkomst in andere landen, hebben hiervoor na verloop van tijd soms onvoldoende ruimte in het normale paspoort. Een zakenpaspoort biedt veel meer ruimte voor stempels. 
 • Het tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. U kunt problemen krijgen omdat het nog te bezoeken land in conflict is met de landen waarvan u een stempel in uw paspoort heeft. Een tweede paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort ter visering bij de ambassade van het betreffende land ligt, kunt u een tweede paspoort aanvragen. U kunt een tweede paspoort krijgen als uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. U moet wel kunnen aantonen dat u dit paspoort nodig hebt (bijv. door een verklaring van uw werkgever).

Het is mogelijk naast het paspoort óók een Nederlandse identiteitskaart te bezitten. Beide documenten zijn geldige legitimatiebewijzen. 

Externe website

Meer informatie over de vereisten aangaande pasfoto's op reisdocumenten staan op deze website: www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing.

Wie kan het aanvragen 

Iedere Nederlander met een Nederlands staatsburgerschap. 

Wanneer kunt u het aanvragen 

Als identiteitsbewijs en/of reisdocument.

Wat heeft u nodig 

 • Een goedgelijkende kleuren pasfoto. 
 • Alle eerder afgegeven paspoorten en/of identiteitskaarten die in uw bezit zijn en niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt. Een verlopen reisdocument kunt u ongeldig gemaakt terug krijgen. 
 • Indien u geen reisdocument heeft, dan moet uw identiteit aan de hand van andere bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld uw rijbewijs, worden aangetoond. 
 • Met ingang van 1 december 2013 kunt u bij vermissing of diefstal van uw huidige paspoort direct aangifte doen bij de aanvraag vanhet nieuwe document aan de balie van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor dus niet meer eerst naar de politie.
 • Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de gezaghouders, dit zijn meestal de ouders of een voogd. De echtheid van de handtekeningen moet aangetoond worden door overlegging van een geldig legitimatiebewijs. 
 • Indien de aanvrager onder curatele staat, moet de curator een akkoord verklaring ondertekenen. 
 • Voor meer informatie kunt u terecht op deze website: www.paspoortinformatie.nl  

Aanvragen 

Een paspoort kunt u uitsluitend aanvragen bij de gemeente waar u woont en dient u persoonlijk aan te vragen aan de publieksbalie van de gemeente Maasdonk, Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen. 

Voordat u naar het gemeentehuis komt dient u een afspraak te maken via internet www.maasdonk.nl/afspraak-maken/formulier of telefonisch via 073 534 21 00.

Er is een formulier beschikbaar (zie rechtsboven) waarmee gezaghouders toestemming geven voor een reisdocument voor kinderen tot 18 jaar.

Stappen en resultaat

 • U moet een nieuw paspoort persoonlijk aanvragen in de woongemeente. 
 • U overlegt de nodige bescheiden aan de baliemedewerker. De baliemedewerker stelt uw identiteit vast. 
 • U zet uw handtekening op het foto- en handtekeningenformulier. 
 • De ambtenaar controleert of u voorkomt in de signaleringslijst. 
 • Voor een minderjarige moet toestemming gegeven worden door de ouder(s) of de voogd. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een schriftelijke verklaring. 
 • Vanaf 26 juni 2012 moeten de kinderen een eigen reisdocument hebben. 
 • Voor iemand die onder curatele staat is schriftelijke toestemming nodig van de curator. 
 • Indien het paspoort wordt aangevraagd na vermissing van het oude paspoort, wordt nader onderzoek gepleegd. Indien het onderzoek geen bijzonderheden oplevert, wordt het paspoort na dit onderzoek aangevraagd. 
 • U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan de volgende werkdag ophalen. Hierop kan geen garantie gegeven worden. Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden. Zie de legesverordening voor de hoogte van de kosten. 
 • Na 5 werkdagen en binnen 3 maanden dient u het paspoort persoonlijk op te halen. 
 • Indien u het paspoort niet binnen 3 maanden ophaalt, wordt het document vernietigd. 

Resultaat 

 1. Uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt een paspoort. 
 2. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen. 

Doorlooptijd

5 dagen

Bezwaar en Beroep

Niet van toepassing.

Extra informatie

Onderstaande extra informatie is van toepassing.

Externe instanties 

Er zijn geen externe instanties bij betrokken. 

Vervolgacties 

Er zijn geen vervolgacties. 

Openbaarheid van informatie 

De informatie is niet openbaar.  

Wetten en regels 

Wetten en regels over het nationaal paspoort kunt u terugvinden in de Paspoortwet. 

Contact informatie

Informatie kunt u verkrijgen bij de werkeenheid Publiekszaken van de gemeente Maasdonk via telefoonnummer 073 - 53 42 100. 

Leges (prijzen)

Actuele prijzen staan vermeld in hoofdstuk 2 (reisdocumenten) van de Legesverordening van de gemeente Maasdonk. Deze is te vinden op de website van de Overheid via de volgende link: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/CVDR/xhtmloutput/Historie/Maasdonk/326038/326038_1.html